NOTA PRAWNA | REZULT.APP

Rezult International LTD
3rd Floor, 207 Regent Street 
London W1B 3HH, rezult@rezult.app

Ochrona danych osobowych

  1. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO i ustawy o ochronie danych z 2018 r. (UK), po jej uchwaleniu.

  2. Z uwagi na to, iż Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki powyższych praw zostaną wskazane w naszej Polityce Prywatności.

  3. Więcej informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, można znaleźć w Wytycznych brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) na temat praw osób fizycznych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4. Chcielibyśmy mieć możliwość rozwiązania wszelkich skarg, które masz, jednak masz również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych („ICO”) w sprawie sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Ich strona internetowa jest https://ico.org.uk/your-data-matters/raising-concerns/ .

  5. Ich strona internetowa zawiera również przydatne informacje na temat Twoich praw do prywatności https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/your-data- matters.

page1image880755808 page1image880679344 page1image880670944

ADR /ODR

  1. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nasz zespół ds. Relacji z klientami nie będzie w stanie rozwiązać Twojej skargi, a Ty nadal nie będziesz zadowolony po zakończeniu naszej procedury rozpatrywania skarg, możesz również skierować swoją skargę do RetailADR (wcześniej „Rzecznika Ds. Handlu Detalicznego”), który jest certyfikowanym dostawcą alternatywnych metod rozwiązywania sporów. RetailADR, 33 piętro Euston Towers, 286 Euston Road, Londyn, NW1 3DP, E-mail: enquiries@cdrl.org.uk – Web: www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063.

  2. Jeśli jesteś konsumentem z siedzibą w Unii Europejskiej, który chce uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, kliknij ten link do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten jest podany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych. Zwracamy uwagę, że nie dotyczy to konsumentów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ponadto zwracamy uwagę, że REZULT może nie być zobowiązany do udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów.

Gwarancje

  1. Materiały udostępniane przez nas na stronie https://rezult.app/ mają charakter wyłącznie informacyjny.

  2. Nie możemy zagwarantować kompletności i dokładności informacji wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje i materiały są poprawne i aktualne. Informacje na naszej stronie internetowej mogą nie pozostać dostępne.

  3. REZULT zastrzega sobie prawo do zmiany, przeniesienia lub usunięcia dowolnej części tej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia lub wyjaśnienia. Nie masz prawa do żadnej rekompensaty, jeśli zdecydujemy się zmienić informacje na naszej stronie internetowej lub przestać publikować stronę jako całość.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony https https://rezult.app/ są i pozostają intelektualną oraz wyłączną własnością REZULT. Nikt nie może powielać, wykorzystywać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy są one w postaci zdjęcia, logo, wizualizacji czy tekstu.